MYSLIBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ma zaszczyt zaprosić na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

która odbędzie się 07.10.2014r o godz 12.00 w klubie „Tęcza” (nad Myśliborzanką).

Program uroczystości:

1. Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru ,,Melodia”
2. Hymn Unii Europejskiej ” Oda do radości” w wykonaniu chóru ,,Melodia”
3. Powitanie gości przez panią Marylę Prymakowską -Paluch
4. Wystąpienie pani Prezes Bożeny Wieruckiej
5. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości
6. Wykład inauguracyjny pt.”Czas jako żródło radości” -dr Beata Bugajska WHUS
7. Koncert muzyczny w wykonaniu Tadeusza Wasilewskiego –muzyka, instrumentalisty
8. Plan zajęć i wykładów na październik
9. Słowo końcowe Pani Prezes
10. Kawa i słodki poczęstunek