W dniach 1 – 2 grudnia 2017 roku, w Szczecinie, odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli UTW w ramach VII ZACHODNIOPOMORSKIEGO FORUM LIDERÓW UTW, którego tematem przewodnim były PROBLEMY UZALEŻNIEŃ W RODZINIE.

Gościny udzielił  WYDZIA HUMANISTYCZNY ZUT. W zjeździe wzięło udział około 70 słuchaczy z  28 uniwersytetów trzeciego wieku w tym przedstawiciele Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki ogromnemu zaangażowaniu szeregu osób. Słowa podziękowania należą się dr hab. BEACIE BUGAJSKIEJ , dr KATARZYNIE SEREDYŃSKIEJ, prof. dr hab. BARBARZE KROMOLNICKIEJ, dr RAFAŁOWI IWAŃSKIEMU,  mgr ANGELICE FELSKIEJ.

W otwarciu FORUM brali udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – pan JAROSŁAW RZEPA oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. URSZULA CHĘCIŃSKA.

Bogata w fakty sesja plenarna przybliżyła tematykę psychologicznych mechanizmów uzależnień, które  w trakcie swojego wykładu szeroko omówiła dr EMILIA RUTKOWSKA. Z wielką uwagą wsłuchiwano się w słowa lek. med. JANUSZA WOŁOSZYNA z Ośrodka Terapii Uzależnień, który przedstawił problem rozpoznania i leczenia tak ostatnio powszechnego uzależnienia od leków. Nie mniej groźnym zjawiskiem jest również uzależnienie od ,,świecących prostokątów” – korzystanie z multimediów, co podkreślał dr hab. MACIEJ KOWALEWSKI,  powinno być pod kontrolą. Do szczęścia człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek, rozmowa z nim, stały kontakt, a nie chore przywiązanie do  sieci. W tym temacie seniorzy, w swoich rodzinach, mają do spełnienia ważną misję i, niestety,  nie mogą być czcicielami jednego świętego – ŚWIĘTEGO SPOKOJU.

Wyjątkowo ciekawy wykład dr GRAŻYNY KOWALCZYK z US przybliżył problem radzenia sobie z uzależnieniami w rodzinie. Trzeba sobie koniecznie wziąć do serca jedną z ważniejszych rad, która została mocno zaakcentowana w trakcie wykładu. Otóż – koncentrujmy  się na swoich możliwościach, osiągnięciach, mocach i siłach, a nie na  ograniczeniach i wadach.

Ryzykowne zachowania, w swoim wykładzie pt.,, Razem przeciwko temu co uzależnia” przedstawiła mgr JUSTYNA BĄGROWSKA – terapeuta uzależnień. Trudno to ogarnąć, ale uświadomiono nam, że   ogrom bodźców może niejednego sprowadzić na przysłowiowe manowce.

W trakcie trwania FORUM przewidziano czas na wymianę doświadczeń. Z kronikarskiego obowiązku odnotować trzeba szerokie pole działań uniwersytetów trzeciego wieku. Każdy z ponad 70 uczestników wymienił jedną z form dominującej działalności reprezentowanego przez siebie  stowarzyszenia i nikt nie zdublował  przedmówcy.

Wspólna kawa ze słodkim poczęstunkiem, obiad i wieczorne spotkanie integracyjne przy muzyce pozwoliło nawiązać nowe znajomości, utrwalić zdobyte dawniej i cieszyć się tym, że dużo, dużo młodsi od nas ludzie, ORGANIZATORZY FORUM, przedstawiciele szczecińskich uczelni, organizacji i stowarzyszeń wspólnie pracowali nad tym, żebyśmy my, dojrzali metrykalnie, nie czuli się odrzuceni na boczny tor. DZIĘKUJEMY!

Maria Prymakowska – Paluch