MYŚLIBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, po pięciu latach swojej działalności, został laureatem najwyższego lokalnego odznaczenia. Otrzymał LAUR MYŚLIBORSKI – NAGRODA ROKU, w kategorii: Sfera Kulturalno – Oświatowa, przyznawanego przez Kapitułę, którą, już po raz 23, powołuje i jej przewodzi Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz.

Nagroda przyznawana jest za wkład w rozwój Miasta i Gminy Myślibórz, za promocję, podnoszenie rangi i wizerunku regionu .Spośród kilku nominowanych stowarzyszeń, firm, instytucji i osób prywatnych , wśród których znalazła się Krystyna Matuszak – twórczyni i trenerka zespołu tańca terapeutycznego ,,BABYLON” aktywnie działającego przy MUTW, statuetkę LAURA zdobył MYŚLIBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. – Wielki to dla nas zaszczyt i honor. Nagroda trafiła do grona wspaniałych ludzi ściśle zintegrowanych z Myśliborzem, którzy sławią i promują swój region daleko poza jego granicami powiedziała przy odbiorze statuetki z rąk burmistrza Piotra Sobolewskiego, prezes MUTW Bożena Wierucka. Nagroda została wręczona na noworocznej gali, w której brały udział lokalne osobistości z kręgów politycznych, biznesowych i kulturalno – oświatowych. Dojrzali studenci, od 5 lat, sławią swoje miasto TAŃCEM występując w wielu miejscowościach, także poza Polską, PIÓREM – artykuły o MUTW mocno powiązanym z Myśliborzem regularnie ukazują się w prasie również i tej ogólnopolskiej, PĘDZLEM – wystawy twórczości malarskiej w wielu miastach przyciągają widzów, corocznymi OLIMPIADAMI PŁYWACKIMI, w których biorą udział studenci z rodzinami z zaprzyjaźnionych okolicznych uniwersytetów, występami KABARETOWYMI, a także WYKŁADAMI prowadzonymi przez wykładowców z uczelni poznańskich , szczecińskich i gorzowskich. Studentom zajęcia sprawia wiele radości. Cieszą się, że przy okazji mogą promować swoje miasto.

Maria Prymakowska Paluch

Podpis foto:

Nagrodzeni LAUREM MYŚLIBORSKIM. W środku, obok burmistrza Piotra Sobolewskiego ,prezes MUTW Bożena Wierucka.

Tekst ukazał się w ogólnopolskim magazynie GŁOS SENIORA Nr 20 luty – marzec 2016 wydawanym przez Stowarzyszenie MANKO w Krakowie.