KONCERT LITEWSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ,, ZNAD MERECZANKI”

1 marca, grupa słuchaczy naszego uniwersytetu skorzystała z zaproszenia dyrekcji Wyższej Szkoły Zawodowej z Gorzowa i wzięła udział w koncercie litewskiego chóru, który się odbył w sali wykładowej tejże szkoły, niestety, nie przystosowanej do popisów tanecznych.

Podziwialiśmy zatem tylko występy chórzystów. Nie mogły się nie podobać liryczno – rzewno – patriotyczne pieśni i piosenki nasycone tęsknotą za Polską. Nić sympatii między nami została dość szybko nawiązana za sprawą wspólnie odśpiewanej melodii,, W zielonym gaju”.

Zespół powstał w 1995 roku. Koncertuje w Polsce i na Litwie. Bierze także udział w licznych przeglądach i festynach wszędzie wzbudzając żywe emocje. Tekst mpp