15.XI.2012r        NA DOBRE POŻEGNALI JESIEŃ

Pod hasłem,, IDZIEMY I PŁYNIEMY PO ZDROWIE” studenci i studentki z sekcji gimnastyki korekcyjnej przy muzyce oraz sekcji pływania brali udział w imprezie jesiennej przygotowanej i prowadzonej przez trenerkę Dorotę Chołocińską.

Spotkanie odbyło się w DWD, przy dużym ognisku, nad którym czuwałMarianOn także przygotował i dopiekał ziemniaki. SMAKOWAŁY WYBORNIE! Wspominano młodość i obowiązkowe wówczas wykopki, które w większości, jak pamiętamy, kończyły się ogniskiem.

Wspólny marsz na basen i zajęcia w wodzie były końcowym akcentem czwartkowego, towarzyskiego,, ognistego” spotkania, na które przyszło ponad 20 osób. Jesteśmy wdzięczni dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych za gościnę i wsparcie. tekst i foto mpp