Radomszczański Uniwersytet Trzeciego wieku
zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pt „Słowa sercem pisane ”
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do słuchaczy Uniwersytetów III Wieku i seniorów.
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej i ujawnienie talentów.

Więcej informacji o konkursie w biurze  MUTW.