• Jolanta Jóżwik – Przewodniczący
  •  Elżbieta Grzelewska – Sekretarz
  •  Marek Karolczak – Członek
  •  Kazimiera Karlińska – Sitarz – Członek