Starość się Panu Bogu nie udała. Jest szara, smutna, samotna i chora. Takie zawieszenie między niebem, a ziemią – niestety – czeka każdego z nas. Trzeba to koniecznie odczarować, rozweselić i rozjaśnić na pewno wizytami, rozmowami, śpiewem lub tańcem jak to 7.XI. uczyniły tancerki zespołu BABYLON z Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zaproszenie wyszło od pani DOROTY GRUDZIŃSKIEJ pracownika kulturalno-oświatowego zatrudnionego w DPS. Cała uroczystość odbyła się w pięknej sali, gdzie śpiewano, tańczono i grano. Zaprezentowane zostały trzy układy taneczne.

Widzowie przyjechali na wózkach w oczekiwaniu na dobrą rozrywkę. Czy spełnione zostały te oczekiwania? Tak. Podobało się. Były oklaski i dość żywe reakcje, a na twarzach mieszkańców pojawił się uśmiech i radość.

Cieszymy się, że mogliśmy podarować chwilę odmienności.

mpp