zip1

Co to jest ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy NFZ, zintegrowany z aktualną bazą Funduszu, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 r.

Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP.

Jak uzyskać konto w ZIP?

  • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło.
  • Login i hasło wydawane są przez uprawnionych pracowników NFZ za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu w siedzibie ZOW NFZ w  Szczecinie, delegaturze w Koszalinie, w punkcie obsługi w Pyrzycach, a także przy mobilnych stanowiskach ZIP.
  • Uwaga! Wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego  (na www.nfz-szczecin.pl) trwa chwilę, a znacznie przyśpiesza wydawane loginów i haseł.
  • Informacje na koncie w ZIP dostępne są w ciągu 24 godzin  od aktywowania konta.

Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?

  • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
  • Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
  • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
  • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało.
  • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.