WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW MUTW
15.IX.2014r.studenci naszego uniwersytetu wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. Prowadziła je – bardzo sprawnie i zgodnie wymogami proceduralnymi – Jadwiga Godlewska – Bryk.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, przewodniczący poszczególnych komisji, złożyli sprawozdania. Pracujący przez 4 lata Zarząd otrzymał pozytywną opinię, za swoje zaangażowanie. Z ust przew. Komisji Rewizyjnej, Marka Karolczaka, padło wiele pochwał i słów uznania pod jego adresem. Opinię przewodniczącego, oklaskami , potwierdzili uczestnicy zebrania. Udzielenie absolutorium Zarządowi stało się faktem.
Gwoli odświeżenia pamięci, prezes Bożena Wierucka, w swoim zwięzłym sprawozdaniu przypomniała ile, gdzie, kiedy i co mają na swoim koncie uniwersyteccy słuchacze. Warto kilka danych przytoczyć.
I tak: przez 4 lata odbyło się 62 wykłady o różnorodnej tematyce (w tym 3 wykłady otwarte dla myśliborskiego społeczeństwa), studenci brali udział w 5 ciekawych kursach. W omawianym okresie miało miejsce 7 wyjazdów i wycieczek krajowych oraz 7 wyjazdów zagranicznych. Uruchomiono 13 sekcji umożliwiających słuchaczom permanentne dokształcanie. Warto podkreślić, że cały czas mają one pełne obłożenie. Sekcja Tańca Terapeutycznego BABYLON miała 20 występów na terenie Myśliborza, 12 razy reprezentowała miasto poza jego granicami przyczyniając się tym samym zdecydowanie do promocji Myśliborza. Jeden z ważniejszych projektów TANIEC ŁĄCZY POKOLENIA pozwolił nawet pobić rekord polski w tańcu liniowym. Na murawie boiska sportowego, jeden wspólny układ , odtańczyło 317 osób. Uniwersyteckie tancerki stworzyły grupę 35 osób, resztę stanowiły dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół myśliborskich. Gimnastyczki z Sekcji Gimnastyki Korekcyjnej dały 16 okazjonalnych pokazów z przyborami. Pełny sukces – bo jak inaczej nazwać zachwycone spojrzenia widzów, oklaski i słowa uznania dla pań w nieco niemłodym już wieku poruszających się z werwą i pełną gracją. Swoich zwolenników miały też 4 olimpiady pływackie i święta babć i dziadków na basenie. Utalentowani malarsko słuchacze brali udział w 7 wystawach plastycznych. Sekcja kabaretowa dała 4 występy dla publiczności , spontaniczne gratulacje świadczyły o tym, że warto było stworzyć taką sekcję. MUTW współpracuje z 11 instytucjami z terenu miasta i gminy oraz 18 stowarzyszeniami i bratnimi uniwersytetami trzeciego wieku. Na 33 posiedzeniach Zarządu padało wiele propozycji i wniosków, które w większości zostały zrealizowane. Zgrany, pełen pomysłów Zarząd, to prawdziwa lokomotywa całego MUTW. Nic dziwnego, ze słuchacze zadecydowali o ponownym wyborze tej 7- mio osobowej grupy. Z przyczyn osobistych ,z Zarządu, wycofał się Waldemar Żmijewski. Na jego miejsce wybrano Ewę Łozowicką – Krzywonos. Komisję Rewizyjną uzupełniono o Jolantę Jóźwik w miejsce Anny Czernikiewicz.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować wręczenie podziękowań starosty powiatowego za występy tancerek BABYLONU na dożynkach w Mostkowie. Był to miły akcent kończący walne zgromadzenie. Tekst i foto mpp.