image INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2115
7.X. 2014r. uniwersytet rozpoczął 5 rok działalności. Przez minione 4 lata zdążył okrzepnąć, mocno wrósł korzeniami w myśliborską rzeczywistość, nic nie stracił ze swej dotychczasowej atrakcyjności i nadal jest prawdziwą perełką, a przede wszystkim odskocznią od codziennej szarzyzny.
Niemal rodzinne inauguracyjne spotkanie słuchaczy, przeniosło się z powodu remontu, z MOK – u, do obszernych pomieszczeń dawnego klubu Tęcza. Gospodyni obiektu, p. Zofia Jakubiszyn zadbała o wystrój i naszą wygodę, a chór MELODIA , kierowany przez p. Bogdana Komorowskiego, swoimi utworami, wprowadził studentów w dostojną, akademicką atmosferę .
Mili goście, wśród których nie zabrakło burmistrza Arkadiusza Janowicza, dr Moniki Talarczyk – Gubały, dr Beaty Bugajskiej, dr Juliana Witkowskiego – członków Rady Programowej MUTW – dodali splendoru naszemu spotkaniu.
Ukłonem w stronę burmistrza, który na każdym kroku okazuje nam swoje wsparcie, było obdarowanie go obrazem autorstwa naszej studentki p. Bogusławy Klemeńskiej.
Do przemyśleń skłaniał wykład inauguracyjny przeprowadzony przez dr Beatę Bugajską z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat CZASU JAKO ŹRÓDŁA RADOŚCI. Wnioski? Każda przeżyta chwila zostawia po sobie jakiś ślad raz lepiej, raz gorzej wpływający na naszą osobowość i rządzące nami emocje. Ważne jest aby w natłoku codziennych doświadczeń wyłuskiwać te, które są radosne, pozytywnie nastawiają do życia, pomagają, motywują, odganiają smutki i sprzyjają przegonieniu myśli o niszczycielskim działaniu czasu.
Cudownym uzupełnieniem wykładu był popis wokalno – instrumentalny artysty z Gryfina p. Tadeusza Wasilewskiego. Spokój, nostalgia, rozmarzenie towarzyszył nam przez długi, długi czas po koncercie. Warto żyć dla takich chwil! Tekst i foto mpp.