31 marca 2014 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Konferencja regionalna Uniwersytetów Trzeciego Wieku.