WYKŁAD REGIONALISTY MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO MARKA KAROLCZAKA NA TEMAT DOKUMENTÓW MYŚLIBORSKICH z lat 1945- 1960.

Historia polskiego Myśliborza  jest historią młodą, liczy zaledwie 69 lat. Żyją jeszcze świadkowie tamtych czasów, żyje pokolenie ich dzieci, dla których pokazane liczne  dokumenty, oryginały będące własnością Muzeum, są świadectwem tego co musieli przeżyć ich rodzice i dziadkowie –  przesiedleńcy-  którzy chcieli normalnie  żyć po trudach transportu i latach wojennej zawieruchy.

Pierwsze miesiące dla miasta, jego mieszkańców i przedstawicieli myśliborskiej  władzy były wyjątkowe. To było najprawdziwsze organizacyjne wyzwanie. Wiemy o tym z opowiadań rodziców, część odgrzebujemy z zakamarków  pamięci ,a teraz  stworzono nam okazję ujrzenia na własne oczy unikatowych dokumentów. Z czym borykali się pierwsi osiedleńcy na czele z nową władzą?

 Otóż z jednej strony musiano  zadbać o bezpieczeństwo, odbudowę zniszczeń,   mieszkania dla napływowych myśliborzan, meble, żywność, naukę dla dzieci i dorosłych, pracę  zarobkową ,bo za coś trzeba było żyć, a  z drugiej strony  sukcesywnie zabezpieczano  procedury formalnie normalizujące szarą codzienność.  Nie zapominajmy jednak o tym, że najcenniejszym dobrem w tamtych czasach był przede wszystkim POKÓJ, stabilizacja i perspektywa szybkiego  wyjścia  z powojennej biedy.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Zobaczyliśmy dużo ważnych dokumentów. Ich dokładne  opisanie nie jest możliwe na naszej stronie. Zainteresowani powinni koniecznie zaglądnąć do zbiorów  tutejszego Muzeum. Spośród wielu archiwalnych akt  chcę wspomnieć o kartkach na chleb z sierpnia 1945 roku  (przysługiwała dzienna porcja 150 g), o zaświadczeniach przesiedleńczych, o kartach meldunkowych, dokumentach uprawniających  do zniżek kolejowych, do udzielania pomocy ze strony urzędu repatriacyjnego. Jest dokument z 6.VIII.1945r. o tymczasowej nominacji  Antoniego Krużyńskiego na kierownika USC, jest dokument  rejestracyjny roweru marki opel pierwszego burmistrza tegoż samego A. Krużyńskiego wraz z opłatą operacyjną pobraną 31.XII. 1946r. Jest dokument z wiosennej akcji siewnej, na podstawie którego rozliczano z obowiązkowych dostaw. Jest oficerska książeczka finansowa Antoniego Jędrzejewskiego z 1945r. Jest upoważnienie do odbioru samochodu ciężarowego z UNRRY, wystawionego przez p. Matusza, a także zaświadczenie uprawniające do samodzielnego kierowania parowozem z 1946r. wystawione na nazwisko Rudolfa Szczurka. Są świadectwa szczepień na dur brzuszny z 1947r podpisywane przez doktora Jakimca. Jest sporo dokumentów dotyczących działalności Władysława Norożyńskiego, który był późniejszym  burmistrzem i  organizatorem  szkolnictwa myśliborskiego. Jest zezwolenie na remont budynku przy ul. Marszałka Stalina nr.3. Jest zaświadczenie osiedleńcze Telesfora Badetko z Warszawy , poszukiwanego przez UB, który jako pierwszy bo już w lipcu 1945r., zajął się uruchomieniem późniejszego POM- u. Jest dokument z 1950r. dotyczący  mianowania Bolesława Pomianowskiego na członka Rady Parafialnej. Jak widać każda dziedzina rodzącego się życia wymagała regulacji i zaświadczeń. 

Wzruszały zgromadzone dokumenty i zdjęcia ponieważ  wśród słuchaczy byli członkowie rodzin, których one bezpośrednio dotyczyły.  Tekst mpp.