Mecenasem pierwszego spotkania przedstawicieli 3 zarządów Uniwersytetów Trzeciego  Wieku ze Szczecina, Gorzowa i Myśliborza, które odbyło się 20.IX.br, było Nadleśnictwo Myślibórz. Celem spotkania była integracja, wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia i zarządzania uniwersytetami, dopracowanie  propozycji wspólnych imprez wyjazdowych dla studentów tychże uniwersytetów. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Nadleśnictwo użyczyło nie tylko swojej urokliwej leśniczówki  w głuszy nad jeziorem, zadbało także o leśną edukację zgromadzonych. Wykład, a właściwie prezentacja – prowadzona z dużym znawstwem przez dr Grzegorza Gaczyńskiego –  dotyczyła historii, rozwoju i dnia dzisiejszego naszego Nadleśnictwa z jego problemami, ciekawostkami i urokami włącznie.

Dla upamiętnienia spotkania, w pobliżu leśniczówki,  został posadzony – wspólnymi siłami – długowieczny dąb. Czeka na swoje imię.

Mieli się czym pochwalić prezesi 3. Uniwersytetów. Zaowocuje to w najbliższym czasie  ciekawymi propozycjami. Przy wspólnym ognisku i stole z poczęstunkiem, który wzbogacono o własne domowe specjały koleżanek z Myśliborza, obrady nie  były tak bardzo oficjalne.

Podziękowania za ogromną pomoc, wsparcie organizatorskie i kulinarne, miłą atmosferę oraz opiekę nad całością przedsięwzięcia  kierujemy na ręce  Pani Marii Brzozowskiej – Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz oraz zastępcy pani Eweliny Rybarskiej.

Tekst i foto mpp.