Uczestnicy I Marszu Nordic Walking studentów UTW 2013

I MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2013r., nad którym patronat objęła Minister Sportu i Turystyki p. Joanna Mucha mamy za sobą.

Inicjatywa MARSZU dotarła do nas z Wejherowa. Głównym organizatorem było tamtejsze Stowarzyszenie,, Akademia Złotego Wieku” oraz UTW. Nasz UNIWERSYTET także podjął wyzwanie.  18 maja , na myśliborskim Rynku, przyłączyliśmy się  do MYŚLIBORSKIEJ MILI, która od 25 lat gromadzi rzesze biegaczy z terenu całej Polski.

Lp. Województwo Liczba uczestników Liczba UTW
1. ZACHODNIOPOMORSKIE 94 3
2. POMORSKIE 148 7
3. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 92 3
4. PODLASKIE 60 1
5. LUBELSKIE 82 2
6. PODKARPACKIE 152 2
7. MAŁOPOLSKIE 18 1
8. ŚLĄSKIE 54 3
9. OPOLSKIE
10. DOLNOŚLĄSKIE 155 5
11. LUBUSKIE 154 4
12. WIELKOPOLSKIE 18 1
13. KUJAWSKO-POMORSKIE 65 3
14. MAZOWIECKIE 21 1
15. ŚWIĘTOKRZYSKIE. 32 1
16. ŁÓDZKIE 88 2
RAZEM 1233 39

Górą nasi!!!!!!. Jak widać na powyższym zestawieniu z Zachodniopomorskiego w marszu udział wzięły tylko trzy UTW i 94 słuchaczy w naszym marszu uczestniczyło 60 osób.

W tym roku startowało 290 biegaczy. Osobno szła grupa z kijkami, która liczyła 60 osób. 27 z nich to młodzież z Zespołu Szkół. Startowali pod opieką nauczycielki p. Sylwii Lewandowskiej, 33 osoby to słuchacze MUTW, którzy są zwolennikami zdrowego stylu życia. Wspólnie pokonano 5 –cio kilometrową  trasę,  wzdłuż której nie brakowało dopingujących okrzyków.

Marsz zakończył się spotkaniem przy ognisku z kiełbaskami i pysznej grochówce. Atrakcją były nagrody. Szczęśliwcom udało się wylosować wizyty u kosmetyczki, fryzjera i tankowanie na stacji paliw. Organizatorom – Krystynie Matuszak, Halinie i Janowi Krasowskim, Wiesławowi Sienkiewiczowi, Krzysztofowi Sobieckiemu – należą się słowa uznania.

Tekst i foto mpp.