AUTENTYCZNOŚĆ OBJAWIEŃ PRYWATNYCH – ks. kanonik JERZY TOBIASZ

Spotkanie z ks. Jerzym Tobiaszem dotykało bardzo uduchowionej sfery życia. Dla  katolików  objawienia,  cuda, przepowiednie to znak od Boga. Dla sceptyków to urojenia, zbiorowa histeria , najzwyklejszy pęd do łatwych zysków. Kościół bardzo ostrożnie podchodzi do tego zagadnienia. Bada zgodność treści przesłania z objawieniami Chrystusa, prawdami zawartymi w piśmie świętym i tradycji Kościoła. Objawienia prywatne wymagają udokumentowania prawdziwości zdarzeń.

Dokładnie analizowane jest miejsce objawień, wiarygodność osób je doznających, cuda – szczególnie nawrócenia –  które towarzyszą objawieniom. Na przestrzeni wieków doliczono się 400 objawień prywatnych. Tylko 4 z nich zostały przez Kościół uznane za prawdziwe. Najsłynniejsze objawienia z przesłaniami Matki Bożej dotyczą   Lurdes, Fatimy i Guadelupe. Polacy mają swoje,, święte” miejsce w Łagiewnikach. Wizje s. Faustyny, duchowo prowadzonej przez bł.o. Sopoćkę zostały uznane przez Kościół. Mediugorie – masowo odwiedzane przez pielgrzymów –  nadal czeka na swój czas.