Południe z poezją

Czyli   nietypowy  wykład   na  Myśliborskim  Uniwersytecie

Wykład z dnia 6 lutego 2012 roku zdecydowanie różnił się od pozostałych. W nastrojowo przygotowanej sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury słuchacze Uniwersytetu mieli okazję wysłuchać wierszy p. Danuty Warżały ilustrowane muzyką. Spotkanie pod hasłem „Blues i zapisane słowo” było naprawdę niezwyczajne. Proste, ale nasycone liryzmem strofy czytane przez Poetkę, trafiały do serc słuchaczy: słuchano ich z uwagą i w skupieniu.
Pani Danuta Warżała, myśliborzanka, jest z wykształcenia pedagogiem, pracuje w Szkole Podstawowej nr 2. Wydała już dwa tomiki wierszy dobrze ocenianych przez znawców.  Jednak bezpośredni kontakt z odbiorcami Jej poezji był z pewnością satysfakcjonującySłowa uznania należą się także p. Pawłowi Szymczykowi i p. Piotrowi Siewrukowi ilustrującym muzyką poezje


.