„WSPOMNIENIE    Z     MIASTA   L”

 

Już po raz drugi gościliśmy w naszym Uniwersytecie znakomitych filmowców-dokumentalistów z Gorzowa Wlkp.Tym razem p. Monika Kowalska i Zbigniew Sejwa przedstawili obraz szczególny. Film w całości składał się ze wspomnień byłych mieszkańców niemieckiego miasta Landsberg – czyli dzisiejszego Gorzowa.

Kobiety i mężczyźni – rocznik 1930-1933 – wspominali swoje sielskie dzieciństwo, zabawy, naukę, zajęcia sportowe. Wspomnienia były bogato ilustrowane zdjęciami. Wojna była odległa, objawiała się tylko nekrologami w gazetach (poległ za Fuhrera i Ojczyznę) i obozem jenieckim, urządzonym w starej stodole. Przełom nastąpił, kiedy front zbliżył się do miasta. Część mieszkańców miasta i okolic przeżywało gehennę ucieczki (w styczniu!). Ci, którzy zostali byli szykanowani i wypędzani przez bandy szabrowników. Dotkliwe były także wysiedlenia, bo niemieccy mieszkańcy Landsberga musieli zostawić znaczną część swego dobytku i wyjechać w nieznane.

Film ten wywołał burzliwą dyskusję wśród widzów. Przeważały opinie, że jest tendencyjny, że przedstawia Niemców jako niewinne ofiary przemocy, gdy tymczasem to oni rozpętali wojnę i musieli ponieść konsekwencje klęski. Polacy, którzy przyjechali do Gorzowa też musieli zostawić na Wschodnich Kresach swe domostwa. Wielu naszych słuchaczy burzliwy, wojenny i powojenny czas pamiętało ze swojego dzieciństwa i nie zgadzało się z przesłaniem tego filmu.

Wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że film był ogromnie interesujący…