SENAT RP – ROK 2012 ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKUW dniu 1 lutego Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Senat podkreślił tym aktem wagę i znaczenie, jakie w życiu seniorów odgrywają Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Link do tego wydarzeniahttp://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/to-bedzie-rok-uniwersytetow-trzeciego-wieku/6383327