Z wielką pompą, dnia 5. października, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na nowo powstałym MYŚLIBORSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU  (MUTW). Sala widowiskowa MOK –u, gdzie odbywało się spotkanie, była wypełniona po brzegi zaproszonymi gośćmi oraz przyszłymi studentami. Hejnał Myśliborza odegrany przez zespół pod kierunkiem p. Krzysztofa Szuszkiewicza oraz dostojne Gaudeamus odśpiewane przez chórzystów z chóru Melodia prowadzonego przez p. Bogdana Komorowskiego nadały uroczystości prawdziwie podniosłą atmosferę, adekwatną do charakteru tej historycznej chwili. Tak zacnego grona i takiej uroczystości, jak Myślibórz Myśliborzem, jeszcze u nas nie było. Honorową opiekę nad Uniwersytetem objął prof. Waldemar Tarczyński rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ( U S ). W Radzie Programowej  myśliborskiej uczelni dla seniorów zasiedli :prof. Danuta Umiastowska z US, prof. Leszek Mrozewicz z Uniwersytetu A. Mickiewicza z Poznania, dr Zbigniew Zychowicz z Zachodniopomorskiego Instytutu Technologicznego ,dr Katarzyna Górnik z US, dr Monika Talarczyk –Gubała również z US oraz wszystkim dobrze znany dr Julian Witkowski. Zaproszenie na  spotkanie przyjął także honorowy obywatel naszego miasta minister Jacek Piechota , prezes UTW z Gorzowa p. Edward Korban, prezes UTW z Dębna p. Aniela Kołodziej oraz burmistrz Leszek Wierucki, który mocno wspierał inicjatywę powołania tejże uczelni. Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja, do której przystąpiło 10 przedstawicieli  uczelnianej społeczności panie : Elżbieta Lisowska, Eugenia Bycka, Ewa Bednarczyk, Halina Wirkowska, Krystyna Idzikowska, Aniela Kosowska, Elżbieta Grzelewska oraz panowie: Stanisław Grochalski, Tadeusz Śmiśniewicz i Jan Bycka. Aktu immatrykulacji dokonali dr Zbigniew Zychowicz oraz prezes MUTW p. Bożena Wierucka. Wykład inauguracyjny , wygłoszony przez p. Edwarda Korbana, przybliżył zgromadzonym idee i zadania powołanej do życia uczelni dla seniorów. Uświadomił również, że aktywność w tzw. trzecim wieku to wielka wartość , którą trzeba koniecznie  podjąć i pielęgnować dla własnego dobra. Samotność i bezczynność  rodzą frustracje i zgorzknienie. Sprawdzoną receptą na tę przypadłość , wg słów p. Edwarda , są spotkania z życzliwymi ludźmi oraz aktywny udział w wybranych przez siebie zajęciach. Można sobie pomóc tajemniczą miksturą, którą podał p. Edward Korban .Jej nieco okrojoną wersję radzimy zapamiętać. Każdy dzień obmyj ze smutku i goryczy, dopraw garścią dobrego humoru, dodaj łyżeczkę optymizmu, szczyptę ironii, szklankę radości, litr energii, kilogram pozytywnego myślenia, dopraw dobrym nastrojem i życzliwością, dobrze zmiksuj i pij każdego ranka po 100 g , koniecznie na czczo,  razem ze szklanką uprzednio zaparzonego lubczyku – ziela miłości. Piękne i warte zapamiętania. Wiele pozytywnych emocji dostarczyły występy zespołu tanecznego  UTW z Gorzowa, kierowanego przez doświadczoną  choreograf p. Barbarę Dańską. Najprawdopodobniej ich energetyzujący występ  przekonał widownię ,że wiek nie stanowi żadnych ograniczeń. Udało im się poderwać do wspólnych pląsów dostojnych członków Rady Programowej, gości w tym ministra J. Piechotę oraz studentów mężczyzn i kobiety. To dobry znak dla Zarządu MUTW i sygnał, że obrał właściwą drogę do współdziałania z myśliborską starszą młodzieżą . –W ofercie mamy również taniec integracyjny , lektoraty językowe, obsługę komputera, rekreację i rehabilitację w tym zajęcia na basenie, warsztaty terapeutyczno – psychologiczne oraz ciekawe wykłady. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje  – podkreśliła  w swoim wystąpieniu prezes B. Wierucka . Można je przedstawiać telefonicznie pod nr 601 222 422 lub osobiście w biurze Zarządu , który ma swoją siedzibę w byłym Urzędzie Skarbowym  przy ul. 1.Maja w każdy poniedziałek ( 12.00 – 14.00 ) i czwartek ( 15.00 – 16.30 ). Pełnią w nim dyżury członkowie Zarządu : Bożena Wierucka, Krystyna Matuszak, Dorota Chołocińska, Jadwiga Godlewska –Bryk, Waldemar Żmijewski, Janusz Winiarczyk i niżej podpisana

Maria Prymakowska – Paluch