6.XII. 2010 rok  z wykładem „KOLEGIATA MYŚLIBORSKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOKUMENTÓW” zawitał do nas mgr Marek Karolczak. Ten temat jest nam szczególnie bliski. Poprzez różne przeżycia: chrzciny, śluby, komunie św., pogrzeby najbliższych związani jesteśmy emocjonalnie z naszym kościołem. Leży nam na sercu jego wygląd ,dlatego bardzo cieszymy się z remontów, które przywracają mu urok i przedłużają jego żywotność. W czasie remontu wieży, w kopule, znaleziono nowe dokumenty dotyczące  remontów jakie przed ponad 100 laty zostały przeprowadzone w kolegiacie. Znamy kwoty ,które pochłonął dawny remont, nazwiska darczyńców, dane wykonawców, daty, detale prac i kłopoty jakie temu towarzyszyły. Temat był tak obszerny, że został rozłożony na  dwie części. 24.I. 2011 roku myśliborski historyk p. Marek Karolczak dokończył dzieło.