Wykład  dr Moniki Talarczyk-Gubały pt. „Kino kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej” poświęcony był węgierskiej reżyserce filmowej, Marcie Meszaros. Mimo ożywionych i wieloletnich kontaktów z Polską jej twórczość nie jest powszechnie znana. Słuchacze poznali drogę osieroconej emigrantki do światowej sławy, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu biograficznego i kulturowej tożsamości płci. W centrum uwagi znalazła się problematyka kobieca wczesnych filmów Meszaros oraz tryptyk złożony z „Dzienników”, łączący elementy dokumentu i filmu fabularnego. Słuchacze obejrzeli fragmenty ostatniego dzieła reżyserki „Niepochowany” o tragicznej śmierci premiera Imre Nagy’a, z komentarzem prowadzącej wykład historyczki kina. Zainteresowani mogli poszerzyć swą wiedzę o pozycje udostępnione słuchaczom w Bibliotece Pedagogicznej. Wykład był bardzo interesujący, profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony.