2010  –  2014

 • Bożena Wierucka – Prezes
 • Janusz Winiarczyk – Wiceprezes
 • Jagoda Godlewska-Bryk – Sekretarz
 • Janina Chołocińska – Skarbnik
 • Krystyna Matuszak – Członek
 • Maryla Prymakowska – Paluch    – Członek
 • Dorota Lastowska – Chołocińska – Członek
 • Waldemar Żmijewski – Członek

2014  – 2018

 • Bożena Wierucka – Prezes
 • Janusz Winiarczyk – Wiceprezes
 • Jagoda Godlewska-Bryk – Sekretarz
 • Janina Chołocińska – Skarbnik
 • Krystyna Matuszak – Członek
 • Maryla Prymakowska – Paluch    – Członek
 • Dorota Lastowska – Chołocińska – Członek
 • Ewa Łozowicka- Krzywonos – Członek

2018

 • Janusz Winiarczyk – Prezes
 • Maria Prymakowska – Paluch – Wiceprezes
 • Jadwiga Godlewska – Sekretarz
 • Halina Kłodawska – Skarbnik
 • Dorota Lastowska – Chołocińska – Członek
 • Teresa Iwan – Członek
 • Halina Wirkowska – Członek
 • Bożena Wierucka – Prezes Honorowy