2010  –  2014

 • Bożena Wierucka – Prezes
 • Janusz Winiarczyk – Wiceprezes
 • Jagoda Godlewska-Bryk – Sekretarz
 • Janina Chołocińska – Skarbnik
 • Krystyna Matuszak – Członek
 • Maryla Prymakowska – Paluch    – Członek
 • Dorota Lastowska – Chołocińska – Członek
 • Waldemar Żmijewski – Członek

2014  – 2018

 • Bożena Wierucka – Prezes
 • Janusz Winiarczyk – Wiceprezes
 • Jagoda Godlewska-Bryk – Sekretarz
 • Janina Chołocińska – Skarbnik
 • Krystyna Matuszak – Członek
 • Maryla Prymakowska – Paluch    – Członek
 • Dorota Lastowska – Chołocińska – Członek
 • Ewa Łozowicka- Krzywonos – Członek