Rozmyślać o starości znaczy skupić uwagę na człowieku, który od poczęcia aż do śmierci jest darem Boga ; znaczy też zabiegać o to, aby każda chwila ludzkiej egzystencji przeżyta została w pełni i z godnością.

Chciałabym abyśmy na naszych spotkaniach wspólnie mogli zastanowić się nad tym co znaczy żyć z godnością i żyć w pełni. Jakie możemy mieć pomysły aby czas jaki został przed nami był czasem w pełni wykorzystanym i satysfakcjonującym.

Zajęcia odbywają się w środy o godz.10.00 ul. I Maja 20

Uczestnicy warsztatów:

– aktywnie uczestniczą w pracach grupy, wymieniają się doświadczeniem, poglądami

-prowadzący jest koordynatorem grupy, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem

-warsztaty mają charakter edukacyjny nastawione są na zdobycie wiedzy i umiejętności

z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności,

-zdobycie informacji o funkcjonowaniu psychiki w różnych okresach życia człowieka

-zwiększenie wiedzy o samym sobie