Kierownik: A.Dorota Lastowska-Chołocińska
Prowadząca: Trener Pływania i rehabilitant mgr A.Dorota Lastowska-Chołocińska

Zajęcia odbywają się na Pływalni Krytej w Myśliborzu – środa g. 20.00 do 21.00

CZYNNA POSTAWA WOBEC WŁASNEGO CIAŁA WYMAGA ŚWIADOMOŚCI I SAMODYSCYPLINY.

Nad samodyscypliną każdy z Państwa będzie pracował sam i sam będzie się rozliczał przed własnym sumieniem… Ja chciałabym przybliżyć i uświadomić potrzebę włączenia ćwiczeń fizycznych i zdrowego ruchu w nasze codzienne życie tak, jak narzucamy sobie łykanie tabletek, czy popijanie zdrowotnych herbatek. Można wstać rano z bólem i łykać lekarstwa po to, żeby się znowu położyć lub „przekuśtykać” cały dzień, ALBO TEŻ PO TO, ŻEBY BYĆ SPRAWNYM I POGODNYM.

W ZACHOWANIU SPRAWNOŚCI I POGODY DUCHA, A RÓWNIEŻ W POKONYWANIU DOLEGLIWOŚCI SPOWODOWANYCH WIELOMA CHOROBAMI, POMAGA…PŁYWANIE!

…nie musi być wyczynowe, każde! nawet spacery w wodzie…

Co o tym mówią lekarze i specjaliści?

Pływanie i ćwiczenia w wodzie przyczyniają się do:

  • korekcji wad postawy i schorzeń kręgosłupa
  • wzmocnienia mięśni oddechowych i zwiększenia pojemności płuc
  • zwiększenia filtracji płuc i krwi
  • poprawy pracy układu sercowo – naczyniowego
  • poprawy koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi ciała
  • wzmocnienia korpusu mięśniowego bez obciążania stawów i kręgosłupa
  • zwiększenia ruchomości w stawach bez obciążania powierzchni stawowych
  • hartowania organizmu
  • pobudzania przemiany materii
  • wywierania pozytywnego wpływu na system nerwowy – RELAKS!

Ćwiczenia ruchowe w wodzie – bez względu na to, czy jest to dopiero nauka pływania, czy już pływanie,aqua-aerobik, czy rehabilitacja po urazach, schorzeniach itp.- uprawiane systematycznie przez osoby w wieku podeszłym dają szansę odroczenia zmniejszania się sprawności ruchowej, a w przyszłości odroczenia bądź wyeliminowania ze swojego życia niedołęstwa starczego.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA PŁYWALNIĘ