Myślą przewodnią tegorocznego ,VIII już, Zachodniopomorskiego Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku było szeroko analizowane, bardzo aktualne zagadnienie, dotyczące TROSKI O SIEBIE I INNYCH – GODNA OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI W RODZINIE.

Było to 2 –dniowe spotkanie, w którym wzięło udział około 100 osób, w tym przedstawiciele 25 uniwersytetów z terenu naszego województwa. Zgodnie z sugestią organizatorów, Myślibórz reprezentowały 2 osoby.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu licznej grupy ludzi, której przewodniczyła dobrze nam znana dr hab. BEATA BUGAJSKA – prof. US wraz ze swoją zastępczynią dr KATARZYNĄ SEREDYŃSKĄ oraz prof. dr hab. BARBARĄ KROMOLNICKĄ – pełniącą funkcm.in. Koordynatora Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora.

Partnerami Forum był Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ASOS Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 i Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego US ,,Razem” w Szczecinie. Zadbano o ciekawych wykładowców, pomyślano o warsztatach i rozrywce – wspólnym wyjściu na Koncert Symfoniczny do szczecińskiej filharmonii. Zachwycała dobra organizacja i gościnność.

Sprawdzoną przez lata praktyką szczecińskich spotkań na FORUM jest wymiana dobrych praktyk, aktualnych problemów, doświadczeń, sprawdzonych działań, zacieśnienie kontaktów między uniwersytetami, zdobywanie nowych, a także ,, pozyskiwanie” ciekawych wykładowców na własne, uniwersyteckie potrzeby. W 2019 roku, MUTW, będzie miało 2 takie wykłady, których nie odmówiły nam dr EDYTA KOPACZEWSKA i ambasador projektu ,,Damy Radę” mgr KATARZYNA CZAJKOWSKA.

Seria wykładów i warsztatów dała nowe, szersze spojrzenie na problemy wspierania w chorobie i na problemy związane z samotnością. O ogromnych, jeszcze do końca niezbadanych, możliwościach mózgu, w swoim wykładzie pt. ,,MÓZG CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK MÓZGU” informował prof. dr hab. med. IRENEUSZ KOJDER. Ten wielce ciekawy wykład można w całości prześledzić na You Tube SHUS – polecam!

Maria Prymakowska – Paluch