,, UNIA EUROPEJSKA DZIŚ” – WYKŁAD EUROPOSŁA PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO został przeprowadzony 19.X. 2018 r.

Jest to już drugie nasze spotkanie z prof. B. Liberadzkim, ale Jego sentyment do Myśliborza, co wyraźnie zaakcentował, trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat.

Ogromna wiedza, olbrzymie doświadczenie – nic dziwnego od 1 maja 2004 roku jest posłem w Parlamencie Europejskim, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu, zasiada w Komisji Transportu i Turystyki oraz w Komisji Kontroli Budżetowej, autor i współautor wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek z lekkością naukowca rzuca faktami, liczbami co, relacjonującą ten ciekawy wykład, przyprawia o ból głowy. Oj, przydałaby się znajomość stenografii ….

Kto był na tym otwartym wykładzie, dzięki profesorowi, jest przekonany, że fundusze płynące z UE pozwoliły na rozwój Polski. Czy dogonimy, za jakiś czas, jak to się popularnie mówi, tę bogatszą część Europy? Nie! Oni też, w swoim szybszym – niestety – tempie, kroczą do przodu!

Trochę faktów. Wspólnota Narodów ( UE) ma swoje jasno wytyczone cele. Najważniejsze z nich to POKOJOWE współistnienie, podnoszenie dobrobytu obywateli, troska o jakość życia w każdej dziedzinie

W latach 2004 – 2006 z rezerwy specjalnej UE, do Polski, wpłynęło 14 mld euro. W latach 2007 – 2014 tych miliardów było już 98. W latach 2014 – 2020 planowane jest dla nas 106 mld. Średnio rocznie otrzymujemy 15 mld, z czego 4 mld idzie na rolnictwo reszta to fundusze strukturalne. Polska , co roku, do kasy UE wpłaca 4 mld euro w myśl zasady bogatsi wspierają biedniejszych, silniejsi – słabszych.

Nie ma granic, nie ma kontroli, można podejmować pracę w państwach Unii, studia również. Ponad 2mln Polaków pracuje poza Polską. U nas też są obcokrajowcy. Pamiętamy o swoich korzeniach, nie ma mowy o wynarodawianiu, mimo, że 2/3 rozporządzeń narzuca nam Unia i są to dyrektywy typu odtąd dotąd, reszta to decyzje własne! Dlaczego? Mają wszędzie obowiązywać te same prawa – TO JEST PODSTAWA WSPÓLNOTY!

Wszystkich Europejczyków jest 507 mln – bez Wielkiej Brytanii, która planuje wyjście z Unii, będzie nas 445. Siła nas. Sporo Brytyjczyków już żałuje swojej decyzji.

Co mamy dzięki Unii? Piękną Polskę, a w niej zrewitalizowane zabytki, nowe autostrady, obwodnice, drogi szybkiego ruchu, modernizacje i budowa linii kolejowych, w tym II linia metra w Warszawie, mosty i tunele, oczyszczalnie ścieków wpływające na poprawę jakości wody i ochronę środowiska, termomodernizacje...

Szanse na rozwój dostała nauka i edukacja, energetyka, transport, turystyka, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, kultura i sztuka …

Projekty idą w setki, fundusze w miliardy. Wkłady własne wahają się w granicach od 20 % do 50% w zależności od inwestycji.

Wyjście z Unii to prawdziwe BANKRUCTWO dla Polski. Taka jest prawda czy ktoś w to wierzy ,czy nie! Dziękujemy Profesorze za wykład, wiedzę pobieżną już mamy, ale niedosyt pozostał!

Maria Prymakowska – Paluch