dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon

Prezes Fundacji,, Morze Kultury”

PODZIĘKOWANIE

Wielki to zaszczyt i honor mieć w swoim gronie przyjaciela – znawcę muzyki, sympatyka tańca, człowieka o rozległych horyzontach i kontaktach.

Dla tancerek z Zespołu Tańca Terapeutycznego BABYLON, działającego przy Myśliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzonym od samego początku przez Krystynę Matuszak, takim sprawdzonym przyjacielem jest dr hab. IWONA WIŚNIEWSKA – SALAMON. Wysoko sobie cenimy tę przyjaźń.

Dziękujemy serdecznie za roztaczanie nad zespołem opiekuńczych skrzydeł, za regularne stwarzanie szerokich możliwości promowania się zespołu. A okazji, po drodze, było wiele. Z każdej skorzystano.

Teraz zespół żyje bogatymi wspomnieniami z Zachodniopomorskich Targów 60+. Dzięki Pani, Pani Iwono, w Szczecinie, mogła się pokazać roztańczona reprezentacja Myśliborza.

Nie ukrywamy, że pokazy są dla nas motorem do rozwoju i zachętą do ćwiczeń, co w przypadku osób w wieku 60+ znacznie podnosi komfort życia.

Maria Prymakowska Paluch

Pismo z podziękowaniami zostało oficjalnie wysłane, na firmowym papierze, z podpisami Prezesa MUTW i choreograf K. Matuszak.