Za sobą mamy Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Stowarzyszenia MUTW ( 20 marzec 2018r).

Za sprawą przewodniczącej zebraniu JADWIGI GODLEWSKIEJ – BRYK spotkanie przebiegło wyjątkowo sprawnie. Nie będziemy relacjonować poszczególnych etapów spotkania, nadmienimy jedynie, że obrady były prawomocne, że przedstawiono wymagane sprawozdania, podjęto stosowne uchwały i powołano stosowne komisje, nad czym nieprzerwanie czuwała Przewodnicząca JADWIGA.

Powołano także nowy Zarząd. Z dotychczasowej funkcji prezesa MUTW zrezygnowała BOŻENA WIERUCKA, z Zarządu, na własną prośbę odeszła również skarbnik – JANINA CHOŁOCIŃSKA i członek Zarządu – EWA ŁOZOWICKA – KRZYWONOS. Nieco wcześniej, decyzję o odejściu z Zarządu podjęła KRYSTYNA MATUSZAK.

Szkoda! Ten sprawdzony osobowy skład Zarządu był przecież motorem działań przez pierwszych 8 trudnych lat działalności MUTW. DZIĘKUJEMY ZA WASZE KONKRETNE DZIAŁANIA, KTÓRE ROZSŁAWIŁY MYŚLIBORSKI  UNIWERSYTET DALEKO POZA GRANICAMI MIASTA!

Na dalszą pracę w Zarządzie wyraziły zgodę, po uprzednim przegłosowaniu, pozostali czterej członkowie dawnego Zarządu. Skład uzupełniono o 3 nowych kandydatów podanych z sali.

Na pierwszym spotkaniu, w dniu 4.IV. 2018 roku, ukonstytuował się nowy Zarząd MUTW: Kto jest teraz kim?

JANUSZ WINIARCZYK – został Prezesem MUTW

MARIĘ PRYMAKOWSKĄ – PALUCH –  wybrano na Wiceprezesa MUTW

JADWIGA GODLEWSKA – BRYK –  została Sekretarzem MUTW

HALINĘ KŁODAWSAKĄ – powołano na  Skarbnika MUTW

Członkami zostali :DOROTA LASTOWSKA – CHOŁOCIŃSKA, TERESA IWAN  i HALINA WIRKOWSKA.

PREZESEM HONOROWYM została  BOŻENA WIERUCKA.

W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ weszli :

URSZULA JAŚKIEWICZ – Przewodnicząca

MAREK KAROLCZAK, ELŻBIETA GRZELEWSKA i HELENA POŁEĆ – Członkowie.

Za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej dziękujemy serdecznie koleżankom  JOLANCIE JÓŻWIK i KAZIMIERZE KARLIŃSKIEJ – SITARZ.

Nowemu Zarządowi życzymy siły, dalszej dobrej współpracy z przedstawicielami władz i lokalnego biznesu, nowych pomysłów, utrzymania przy życiu starych sprawdzonych tradycji i dużo, dużo zdrowia na kolejne lata pracy dla wspólnego dobra dojrzałych myśliborskich studentów.

Maria Prymakowska – Paluch