STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – WYKŁAD MARKA KAROLCZAKA – HISTORYKA, REGIONALISTY z dn. 17.IV. 2018 roku.

Wykład kolegi MARKA KOAROLCZAKA to prawdziwa lekcja z historii Polski, którą kiedyś, w zamierzchłych czasach szkolnych nie bardzo rozumieliśmy, ale trzeba było wszystko ,,wykuć” na ocenę, teraz chłonęliśmy wiedzę ze smutkiem i niedowierzaniem.

Po tylu latach chce się aż zapytać co z nas za naród, że daliśmy się zakuć w kajdany na całe 123 lata? Teraz wprost nie chce się wierzyć, że możliwy jest scenariusz tak mocnych wewnętrznych tarć, waśni, sporów i konfliktów wojennych oraz ciągłe kłótnie przy wyborze króla w czasie niekorzystnych dla nas wolnych elekcji, że butny i bitny naród polski dał się zgermanizować i zrusyfikować. Zepchnięty do roli pachołka, gnębiony Sybirem, zastraszany represjami politycznymi, na ponad wiek, zniknął z mapy Europy.

Droga do wolności była długa i niebezpiecznie kręta. Prześledźmy co ukształtowało polskie granice wolnej Ojczyzny, po pierwszej wojnie światowej.

Największy wpływ miały wewnętrzne walki zbrojne samych Polaków ( powstania), nagłaśnianie sprawy polskiej przez ludzi kultury i nauki, ogólna sytuacja międzynarodowa na początku XX wieku, sprzyjające nam decyzje mocarstw, plebiscyty, wybuch I wojny światowej, klęski państw zaborczych podczas wojny, rewolucja w Rosji oraz silni przywódcy, wśród których m.in. znaleźli się: Wojciech Korfanty, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos.

Cztery pokolenia przelały krew za wolność Ojczyzny. Nie będziemy drobiazgowo analizować bolesnych faktów, wykładowca zrobił to doskonale podpierając się mapami, wykresami, plakatami i słowem. Pamiętajmy, że wolność jest delikatna i krucha, i nie jest dana raz na zawsze. Na powtórkę z historii, współczesny człowiek, nigdy nie powinien sobie pozwolić!

Maria Prymakowska – Paluch