O ARTYKULACJI I DYKCJI W ŚPIEWIE
Bardzo lubimy świetne wykłady Pani prof. Iwony Wiśniewskiej-Salamon. Pani Iwona – jak nikt inny – potrafi niezwykle interesująco przedstawić temat, ubarwiając go dowcipem, anegdotą, niespostrzeżenie włączyć zachwyconych słuchaczy do aktywnego w nim uczestnictwa. Równie znakomity wykład pt. „O artykulacji i dykcji w śpiewie”, którego wysłuchaliśmy 26 maja w gościnnej sali czytelni miejskiej i powiatowej biblioteki był adresowany głównie do naszych chórzystów. Na wstępie dowiedzieliśmy się, jak powstaje dźwięk, jakie mięśnie należy uruchomić, by poruszyć przeponę i płuca i jak ważne jest oddychanie „brzuszne” czyli „przeponowe”. Pani Profesor demonstrowała nam, jak należy prawidłowo wymawiać głoski, jak rozkładać akcenty w wyrazach, by każde wyśpiewane słowo docierało do słuchaczy. Bo słowa i muzyka uzupełniają się nawzajem, tworzą nastrój pieśni. A w ramach ćwiczeń zmagaliśmy się z łamańcami słownymi („w czasie suszy szosa sucha”…), powtarzaliśmy skomplikowane dźwięki, śpiewaliśmy… a Pani Iwona cierpliwie i taktownie korygowała nasze błędy. Czy muszę pisać, jak bardzo wszyscy byliśmy zachwyceni tym pięknym i mądrym wykładem?… Dziękujemy Pani Profesor! I prosimy o jeszcze!…
JaGodaBe