Myśliborski Uniwersytet III Wieku zaprasza słuchaczy i mieszkańców Myśliborza na kolejny wykład akademicki dotyczący ” KONDYCJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO w POLSCE” , który poprowadzi prof. dr hab Barbara Kromolicka Wydział Humanistyczny USz w Szczecinie.
Myśliborski Ośrodek Kultury 13. 03. 2017. poniedziałek godz. 12.00. Z A P R A S Z A M Y.