Sekcja Rękodzieła Artystycznego
przy Myśliborskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku
ma zaszczyt zaprosić na ekspozycję prac
w Bibliotece Miejskiej.
Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy placówki.

Z wyrazami szacunku
uczestnicy warsztatów