Słuczaczom i Sympatykom niech się spełnią)))))
Zarząd MUTW