WYKŁAD POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW – mgr JAROSŁAWA JANKOWSKIEGO na temat PUŁAPEK RYNKU KONSUMENCKIEGO i SPOSOBÓW ICH UNIKANIA – 21.XI.2016r.

Przepisy chroniące konsumentów są niemal jednolite w całej Unii Europejskiej. Dlaczego u nas jest jakby gorzej ? Powodem jest brak dojrzałości (wolnego od 1989 roku) rynku konsumenckiego. Szkopuł w tym, że sprzedający zdają się jakby nie dostrzegać faktu, iż niezadowolony klient może mieć zdecydowanie – wpływ na stopniowe pogarszanie się kondycji całego przedsiębiorstwa. Pechowy konsument może skorzystać z dwóch dróg przy dochodzeniu swoich praw: z prawa rękojmi i prawa do gwarancji.

Nowa główna ustawa chroniąca prawa konsumentów funkcjonuje od 30.V.2014r. Istotną nowością – znakiem naszych czasów – jest to, że ustawa zalegalizowała sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli zakupy przez Internet, na pokazach i u tzw. domokrążców.

Trzeba wiedzieć, że w oparciu o RĘKOJMIĘ ( stroną jest sprzedawca), każdy towar można reklamować przez okres 2 lat na podstawie paragonu. Praktyczna uwaga! KSERUJMY PARAGONY – SZYBKO BLEDNĄ I NIC NIE MOŻNA Z NICH ODCZYTAĆ.

PAMIĘTAJ! Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni – liczy się data stempla pocztowego( wyjątkiem jest licytacja internetowa). Na odesłanie towaru masz dodatkowe 2 tygodnie. Niezaprzeczalnym dowodem ,w obu przypadkach, jest przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Już przy drugiej reklamacji mamy prawo odstąpić od umowy. Mamy też prawo odstąpienia od umowy w przypadku drastycznego wprowadzenia w błąd. Domagajmy się druku odstąpienia na rynku roi się od nieuczciwych firm. CZYTAJMY UMOWY – choć to bardzo trudne ze względu na zawiłości językowe i drobny druk. NIE DAJMY SIĘ WPLĄTAĆ W KREDYTY! UNIKAJMY

PREZENTACJI – wiemy po sobie , że łatwo jest wmanewrować nas, osoby w wieku 60+, w zakup ,czasem trzykrotnie droższego lub zbytecznego w domu, towaru. Prezenterzy szkoleni są przez psychologów i dobrze wiedzą jak nas wmanewrować w zakup np. uzdrawiających światłem lamp, sprzętu do masażu, garnków, suplementów diety, itp. NA CHŁODNO PRZEMYŚLEĆ TRZEBA KAŻDĄ NAMOWĘ PRZEZ TELEFON DOTYCZĄCĄ np. ZMIANY OPERATORA TELEFONICZNEGO, lub ENERGETYCZNEGO – ostatnio modne na naszym terenie.

PAMIĘTAJ ! Powyższy tekst jest tylko luźną notatką dokumentującą kolejny wykład. Absolutnie nie jest przewodnikiem po zawiłych drogach rynku konsumenckiego. Jeżeli robiłeś notatki – a czas najwyższy się do tego przyzwyczaić – wiesz gdzie szukać ratunku w razie nagłej potrzeby.

Podaję namiary!

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW – JAROSŁAW JANKOWSKI

MYŚLIBÓRZ, ul. SPOKOJNA 13 (budynek starostwa) 3 piętro p. 63

Tel. 95 747 2021 wew. 20. Przyjmuje w poniedziałki i środy 8.00 – 15.00, w czwartki od 8.00 do 14.00.

Maria Prymakowska – Paluch