P R Z Y P O M N I E N I E !

Drodzy słuchacze Myśliborskiego Uniwersytetu III Wieku

W dniu 11.01.2016r.( Poniedziałek godz. 12.00) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków MUTW. Będą podane informacje ważne dla naszego stowarzyszenia..(proszę o koleżeńskie wzajemne przypominanie) Z A P R A S Z A M Y .
Zarząd Bożena Wierucka.