,,PARLAMENT SENIORÓW ”– WYKŁAD EDWARDA KORBANA z GORZOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO  WIEKU– POSŁA DO PARLAMENTU POLSKICH SENIORÓW  (25.I.2016 )

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Wykładowca – Edward Korban- niezwykle szarmancki mężczyzna, spojrzawszy na licznie zgromadzoną na sali wykładowej ,,starszą młodzież”, paniom powiedział, że młodnieją z wiekiem, panom, że nabierają wraz z upływem lat dostojności, że w swoich uniwersyteckich szeregach zgrupowaliśmy myśliborską inteligencję,  czym wywołał życzliwy uśmiech na twarzach.

Przyznał, że kocha nasze miasto, że jest z nim mocno powiązany poprzez wspomnienia z młodości, dawną pracę , znajomych. Pan Edward Korban jest naszym ojcem chrzestnym , był z nami od samego początku. Razem z naszym założycielem, burmistrzem  Leszkiem Wieruckim , urzędującym w Ratuszu w latach 2006 – 2010,  prowadzili długie debaty przybliżające moment naszego powstania. Bardzo pomocne były Jego rady, podpowiedzi i rozwiązania.

Warto się trzymać dewizy p. Edwarda, którą mocno zaakcentował : ,,Chrońcie wasz uniwersytet przed  polityką, bądźcie neutralni, nie stwarzajcie barier, które mogą być początkiem końca”.

Prezes, Bożena Wierucka, wręczyła p. Edwardowi wyróżnienie PRZYJACIEL MUTW, przyznane z racji zaangażowania w bieżący rozwój uniwersytetu. Pochwaliła się także zgromadzonym, najwyższym wyróżnieniem lokalnym, statuetką LAURA MYŚLIBORSKIEGO – NAGRODY ROKU, przyznanej naszemu uniwersytetowi, przez Kapitułę, której przewodniczył burmistrz M i G Myślibórz – Piotr Sobolewski. Otrzymaliśmy ją  za szczególne zasługi w promocji naszego miasta.

Edward Korban poinformował, iż 1.X. 2015 roku, przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, powstał PARLAMENT SENIORÓW. Został posłem do tego Parlamentu i uczestniczy w procesie powstawania prawa dla seniorów. Jest to polityka długofalowa. Powstał Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Priorytetem jest:

  1. Edukacja osób starszych
  2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
  3. Partycypacja społeczna osób starszych

4.Usługi społeczne dla osób starszych

Do stałego udziału w Radzie ds. Polityki Senioralnej zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych organów administracji publicznej, samorządowcy i eksperci z wielu dziedzin. Dobrze to rokuje sprawie seniorów.

Grupą docelową starań są osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo. Powstałe rządowe programy na rzecz aktywności obejmują zdrowie i samodzielność, aktywność zawodową, edukacyjną, społeczną i kulturalną. Obszarem kluczowym jest tzw. srebrna gospodarka i relacje międzypokoleniowe. Perspektywy piękne! Trzeba tylko umieć aktywnie z pomocy korzystać. Informacje dla dociekliwych można znaleźć na stronie www.senior.gov.pl

 

Maria Prymakowska -Paluch