IMG_6422

W naszym uniwersytecie mamy wiele ważnych dat do zapamiętania, nazbierało się ich sporo przez 5 lat aktywnej działalności. Uwaga! Dochodzi kolejna bardzo ważna data 15.I. 2016 rok –  w tym dniu Myśliborskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku przyznane zostało najwyższe lokalne wyróżnienie LAUR MYŚLIBORSKI – NAGRODA ROKU. Warto przypomnieć, że nominację do tej nagrody, uniwersytet otrzymał 4 lata temu, już po roku swojej działalności. Obecnie – LAUR MYŚLIBORSKI – jest realnie w naszych rękach.  

  Doroczny konkurs, na LAUR MYŚLIBORSKI, ogłosił PIOTR SOBOLEWSKI –  burmistrz M i G Myślibórz, który powołał także  Kapitułę, dodajmy, że regulaminowo również jej przewodzi. Konkurs rozstrzygany jest w 3 kategoriach: w sferze życia gospodarczego, kulturalno – oświatowego oraz wydarzenia lub osobowości roku.

Podstawowym celem jest wyłonienie pośród uczestników poszczególnych kategorii tych najbardziej aktywnych, prężnie działających, wykazujących się inicjatywą, pomysłami, mających wpływ na podniesienie wizerunku, a także na promocję miasta i gminy Myślibórz.

Nominowani zostali: W kategorii Sfera Życia Gospodarczego Auto Port Renice, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek O/ Myślibórz oraz MALDROBUD.

W Sferze Kulturalno – oświatowej nominacje otrzymali: MYŚLIBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Krystyna Matuszak – twórczyni, trenerka i dobry duch zespołu tańca terapeutycznego BABYLON działającego przy MUTW oraz dr Krzysztof Anisilewski – znany doskonale jako  Jerzy Alski.

Nagrodę zdobyli : GBS Barlinek O/Myślibórz, MYŚLIBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU oraz Ryszard Jobke, któremu przyznano Laur specjalny  – niespodziankę.  Wręczenie statuetek miało miejsce 15.I. 2016 roku, na uroczystym noworocznym spotkaniu, w którym brało udział 130 znaczących osób z terenu  naszego miasta i naszej gminy. Wymieńmy. Wśród zaproszonych gości byli  zaprzyjaźnieni  burmistrzowie sąsiednich gmin, przedstawiciele starostwa, marszałka województwa zachodniopomorskiego, radni,  inwestorzy, przedsiębiorcy wspierający rozwój myśliborskiego samorządu, dyrektorzy ,kierownicy jednostek, szefowie stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.  O naszym wyróżnieniu, za ich pośrednictwem, dowie się kolejna grupa, jesteśmy tego pewni,  sprzyjających nam ludzi. Wielka to przyjemność i jeszcze większy zaszczyt!

Prezes MUTW –  BOŻENA WIERUCKA, dziękując za wyróżnienie, podkreśliła rolę pełnej integracji  uniwersytetu dla dorosłych z myśliborskim środowiskiem, podziękowała  sympatykom za wsparcie, pomoc w codziennej działalności oraz za wyrazy uznania, z którymi się często spotykamy, które  nie tylko nas uskrzydlają, ale przede wszystkim  dodają werwy wszystkim studentom.

Już ponad 5 lat, swoją działalnością, sławimy nasze miasto. Nam sprawia to ogromną przyjemność – miastu przysparza splendoru. Sławimy TAŃCEM występując w wielu miejscowościach , także poza Polską, sławimy PIÓREM, artykuły o nas, ściśle powiązanymi z Myśliborzem, regularnie ukazują się w prasie również i tej ogólnopolskiej, sławimy PĘDZLEM – wystawy twórczości malarskiej naszych studentów przyciągają widzów, sławimy corocznymi  OLIMPIADAMI PŁYWACKIMI, w których bierze udział ,,starsza młodzież” z wielu zaprzyjaźnionych UTW, sławimy RĘKODZIEŁEM, przekazując w prezencie wytwory naszych rąk, sławimy występami  KABARETOWYMI, sławimy WYKŁADAMI zapraszając wykładowców z kręgów naukowych Poznania, Szczecina, Gorzowa. Cieszymy się, że nasza działalność została tak wysoko oceniona. Jesteśmy przekonani, że LAUR MYŚLIBORSKI  trafił w dobre ręce! Dziękujemy!

Maria Prymakowska – Paluch

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA