Myśliborskie Konfrontacje Chóralne
– nowa jakość w kalendarzu kulturalnym naszego miasta
Pomysłodawczynią tego wydarzenia była p. prof. Iwona Wiśniewska-Salamon – znakomity muzyk, chórmistrz i dyrygent, niestrudzona inicjatorka konkursów, przeglądów i festiwali chóralnych. Swoją pasją potrafiła zarazić władze Myśliborza na czele z Burmistrzem p. Piotrem Sobolewskim i Zarząd Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ​​​​​I tak w piątek, 9 września 2016 roku zjechali do Myśliborza członkowie Kameralnego Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod dyrekcją p. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, by wspólnie z myśliborskimi chórami – „Melodią” i „Exaltabo” prowadzonymi przez p. Bogdana Komorowskiego i „Cantate Deo” –pod dyrekcją p. Agaty Myszak – przeprowadzić warsztaty chóralne.​​​​​​​Myśliborscy chórzyści pilnie ćwiczyli pod kierunkiem p. Profesor właściwe wykorzystanie swoich możliwości głosowych, dykcję i emisję. Efekty tych ćwiczeń mieli okazję wysłuchać zachwyceni słuchacze i widzowie koncertu, który zakończył warsztaty.​​​​​​​​​​​​ Koncert odbył się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej i była to – bez najmniejszej przesady – świetna impreza. Szczególnie podobali się młodzi szczecińscy chórzyści, znakomicie prowadzeni przez swoją Dyrygentkę. Potrafili rozgrzać, rozbawić i rozśpiewać całą widownię! ​​​​​​​​​​​A następnego dnia wszystkie chóry dały wspaniały koncert przed mszą dożynkową w myśliborskiej Kolegiacie i pięknym śpiewem uczestniczyły w liturgii mszy. ​​​​​​Jedynym minusem Pierwszych Myśliborskich Konfrontacji Chóralnych było to, że trwały zbyt krótko… Sądzę, że rzecz jest do naprawienia w kolejnych edycjach Konfrontacji!
JaGodaBe