„Pieśnią Cię wysławiamy” – koncert, jakiego jeszcze nie było!
W ostatnią niedzielę, 10 października szacowne mury myśliborskiej Kolegiaty rozbrzmiewały pieśnią chóralną. Śpiewały chóry z Głogowa, Gubina, niemieckiego Guben i nasz myśliborski chór „Melodia”, uczestnicy Międzynarodowych Zmagań Muzycznych Seniorów.​​​​ ​​​​Drugą już edycję tej imprezy, a brało w niej udział 14 chórów, zorganizowała szczecińska Fundacja Morze Kultury, której prezesuje znakomity muzyk, dyrygent i chórmistrz Pani prof. Iwona Wiśniewska-Salamon. ​​​​​​​​Program koncertu zawierał pieśni sakralne, towarzyszące nam, Polakom – jak pięknie to przedstawiła prowadząca imprezę p. Maryla Prymakowska-Paluch – od wieków, wspierające w najtrudniejszych czasach zaborów i okupacji, sławiące boże miłosierdzie, dziękczynne. ​​​​​​​Wspaniale zabrzmiały cudowne pieśni chóru „Gaudium” z Głogowa, prowadzonego przez p. Barbarę Walendzik. Bardzo się podobały „Gubińskie Łużyczanki” pod dyrekcją p. Danuty Kaczmarek. Pani Danuta prowadzi również „Seniorenchor der Volkssolidaritat Spree-Neisse” z Guben. Oba chóry wykonały wspólnie mozartowską kantatę „Dona nobis pacem”. ​​​A nasz, myśliborski chór? Cóż: nie wypada się chwalić, ale – sądząc po reakcji słuchaczy – nie przynieśliśmy wstydu naszemu dyrygentowi p. Bogdanowi Komorowskiemu. Po występie zebraliśmy wiele przemiłych słów uznania… ​​​​​Tak, to był piękny koncert! Serdecznie zań dziękujemy Zarządowi Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i p. Burmistrzowi Myśliborza.​​​​​​​​​ Dziękujemy p. prof. Iwonie! To dzięki Jej twórczej pasji, nieprzeciętnym umiejętnościom organizacyjnym i – urokowi osobistemu – nasze miasto wkrótce chórami stanie się słynne!… Mam taką nadzieję… ​​​​​​​​​​​​​​​​​JaGodaBe