DASZ RADĘ SENIORZE czyli MAŁA STRATEGIA DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH – z powyższą strategią, dnia 14.XI. 2016 roku, zapoznawała p. KAMILA PSZENNA ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych (CIAS).

Projekt – Dasz radę Seniorze – współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Swoim zasięgiem obejmuje 10 powiatów w województwie zachodniopomorskim, a kierowany jest do osób powyżej 60 r. ż.

W ramach projektu sukcesywnie są realizowane WARSZTATY DASZ RADĘ SENIORZE obejmujące konsultacje, dyskusje z wymianą doświadczeń i z efektywną współpracą. W zasięgu ręki – cenne materiały dydaktyczne pozwalające na tworzenie i prowadzenie strategii na rzecz pomocy i aktywizacji ludzi starszych.

Ukierunkowana EDUKACJA MEDIALNA, to kolejny ważny punkt w strategii na rzecz seniorów. Nasi myśliborscy uniwersyteccy seniorzy są już objęci taką edukacją. Bardzo sobie chwalą sposób przekazywania wiedzy. Uczestniczą w warsztatach z wykorzystaniem laptopów i dostępem do Internetu zaplanowanych na 16 godzin zajęć. Kameralne 10 – cio osobowe grupy pozwalają na bliższy kontakt z wykładowcą, co ma duże znaczenie przy zdobywaniu tego typu umiejętności. Zajęcia odbywają się w gościnnych progach czytelni naszej BIBLIOTEKI.

Realizowane są również warsztaty Z PAMIĘTNIKA SENIORA mające na celu integrację wewnątrzpokoleniową. Wyjdzie ona na dobre zarówno młodym jak i tym nieco wcześniej urodzonym. Okazuje się, że do porozumienia i do wzajemnej współpracy może dochodzić na wielu płaszczyznach. Trzeba tylko chcieć i umieć nawiązać owocne kontakty. Temu celowi służą właśnie owe warsztaty.

Gminna rada seniorów to kolejny mocny punkt projektu, który ma poprawić jakość życia osób starszych. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjno – doradczy oraz inicjatywny, będzie dążyć do wykorzystania potencjału działających już organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych. Trwają szkolenia, w których bierze udział grupa naszych słuchaczy. Mamy nadzieją, że zawalczą na forum gminy o zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób dojrzałych. Pani Kamila Pszenna przekazała szereg cennych rad dotyczących m.in. zdobywania środków, szukania informacji, adresy do współpracy. Nareszcie nasi studenci zobaczyli ogrom pracy z jakim musi się borykać Zarząd, aby zapewnić płynność finansową na wypracowane i z powodzeniem prowadzone uniwersyteckie zajęcia – co podkreśliła prezes MUTW Bożena Wierucka. To ,że jesteśmy otwarci na nowe wyzwania nikogo już nie dziwi podsumowała pani prezes.

Słodki poczęstunek na wykładzie , finansowany przez Stowarzyszenie CIES, był miłym zaskoczeniem i jeszcze milszym akcentem poniedziałkowego spotkania.

Maria Prymakowska – Paluch