WALORY ZDROWOTNE ĆWICZEŃ IZOMETRYCZNYCH I ICH ZASTOSOWANIE W MIEJSCU PRACY – wykład, na ten temat, w dniu 9. maja 2016r. poprowadziła dr KINGA MICHNIK.

Liczna grupa słuchaczy, zainteresowana zatrzymaniem przy sobie zdrowia na dłużej, wzięła aktywny udział w wykładzie dr Kingi Michnik – prywatnie, synowej naszej koleżanki Stasi Michnik tylko pogratulować!

Pani doktor wyszła od definicji zdrowia, którą zawarto i przyjęto już w 1946 roku w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Zacytujmy zatem za dokumentem.

,,ZDROWIE jest stanem PEŁNEGO DOBREGO SAMOPOCZUCIA fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie WYŁĄCZNIE BRAKIEM CHOROBY lub NIEDOMAGANIA (UŁOMNOŚCI).

Z definicji wynika, że pojęcie zdrowia ma wiele wymiarów. Pani doktor, patrząc na słuchaczy – studentów UTW – szczególny nacisk położyła na jakość życia czyli na indywidualne zadowolenie z własnego życia, z możliwości samorealizacji, odczuwania szczęścia, dobrostanu, które to cechy wraz z wiekiem jakby samoczynnie objawiają tendencje spadkowe.

Dobra jakość życia, sprawność, optymizm, życiowa energia, aktywność , twórcze działania, chęć do życia nie biorą się ot tak sobie, znikąd. Trzeba je – czasem na siłę przyciągnąć do siebie , przywiązać na stałe i bezustannie pielęgnować. JAK? Poprzez szeroko pojętą aktywność ruchową, która zapobiega powstawaniu sporej ilości zaburzeń i chorób, a przede wszystkim zapewni upragnioną sprawność, poprzez zdrowy styl życia, odpowiednie żywienie, sen, nawet drzemkę w środku dnia, dobre relacje z otoczeniem, wychodzenie ze swoich 4 ścian, odrzucanie dołujących myśli, angażowanie się w zajęcia sprawiające przyjemność – najlepiej w gronie radosnych ludzi.

Warto, za dr Kingą Michnik, zacytować wyniki raportu kanadyjskiego ministra zdrowia M. Lalonde, który to raport analizował czynniki warunkujące zdrowie. Wyniki badań zmuszają do przemyśleń! Okazało się, że STYL ŻYCIA to około 50 – 52% ogółu wpływów, 20% zdrowia uwarunkowane jest przez ŚRODOWISKO, w 20% o zdrowiu decyduje BIOLOGIA CZŁOWIEKA, a ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ to zaledwie 10 – 15% wpływów.

CZYLI? PRAWIE WSZYSTKO ZALEŻY OD NAS SAMYCH! I zakodujmy sobie TAKIEJ WIEDZY NIE MOŻNA ZAPRZEPAŚCIĆ! Pod czyim adresem, w przyszłości, skierujemy żal, pretensje i rozgoryczenie z niezadowalającej jakości życia?

Ponieważ w hierarchii wartości ZDROWIE zajmuje wysoką pozycję – a im więcej lat na karku, tym większa pewność, że to prawda – należy o to ZDROWIE dbać systematycznie i WSZYSTKIMI DOSTĘPNYMI METODAMI. Jedną z nich są ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE. Zalety ćwiczeń są nie – do – przecenienia.

Są przede wszystkim dostępne w każdym wieku, nie wymagają specjalnego miejsca ani przyrządów, można je wykonywać WSZĘDZIE i O KAŻDEJ PORZE DNIA przy średnio intensywnym wysiłku dostosowanym zresztą do wieku i poziomu ogólnej wydolności fizycznej. Co jest potrzebne? JEDYNIE chęci i dobra wola podparta świadomością z płynących korzyści, no i systematyczność. NA CZYM POLEGAJĄ? Na napięciu mięśnia bez zmiany jego długości. Zasadą jest NAPINANIE i ROZLUŹNIANIE MIĘŚNI zsynchronizowane czasowo.

WALORY ĆWICZEŃ? Są bezpieczne. Wzmacniają i rozbudowują mięśnie konkretnych partii ciała, wzmacniają ich elastyczność i sprawność, uczą samokontroli oddechu, zapobiegają ZANIKOM MIĘŚNIOWYM!

Zasady wykonywania ćwiczeń izometrycznych nie są skomplikowane. Trzeba je wykonywać przy 100% nakładzie siły, zachowywać spokojny oddech, pamiętać o czasie trwania napięcia ( 6 sekund) i tyle samo trwającego rozluźnienia. Stosować jednostajne napięcie , bez zrywów i zmniejszania. Czas napięcia na początku krótszy, można wydłużać. Ćwiczenie jest tym intensywniejsze, im stawiamy mu większy opór. LUDZIE! Wystarczy po 90 sek. dziennie!

Pani dr Kinga Michnik zademonstrowała kilkanaście ćwiczeń. Naciski dłoni na blat stołu, na podbródek, czoło, potylicę. Spinanie pośladków, wciąganie brzucha, wciskanie stóp w podłogę, ściskanie kolan, odwodzenie barków … Powtarzaliśmy te ruchy za Nią z zachwytem. Jest nadzieja, że spotkanie z panią Kingą zostanie powtórzone pod kątem samych ćwiczeń. Dorota Chołocińska – nasza sportowa trenerka – grupie gimnastyczek, zaserwowała na środowym spotkaniu na sali gimnastycznej proponowane na wykładzie ćwiczenia, rozdała również zestaw ćwiczeń do domowych powtórzeń. A dalej? Dalej to dobra wola słuchaczy! Wierzymy, że dla swojego dobra, skorzystamy z dobrodziejstw wykładu.

Maria Prymakowska – Paluch