1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI 966 – 2016 .WYKŁAD REGIONALISTY – MARKA KAROLCZAKA w dniu 8 lutego 2016 roku

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Chrzest Polski to termin umowny. Przyjmuje się, że jest to zwyczajowa nazwa procesu chrystianizacji ziem polskich trwającego kilka set lat.

Jego symbolicznym początkiem był chrzest księcia Mieszka I, jego żony Dąbrówki oraz całego dworu. Trzeba nadmienić, że chrzest oprócz wymiaru religijnego, miał przede wszystkim wymiar polityczny, który doprowadził do uznania pozycji państwa POLAN w chrześcijańskiej Europie. Zapobiegł również wzrostowi wpływów niemieckich.

Przyjmuje się, że Mieszko I przyjął chrzest 14.IV. 966 roku, z rąk pierwszego biskupa Jordana na terenie Ostrowa Lednickiego. Świadczyć o tym mogą odnalezione fundamenty kaplicy pałacowej z basenami chrzcielnymi. Początkowo chrzest obowiązywał wyłącznie ludzi sprawujących urzędy państwowe i to w najważniejszych grodach.

Marek Karolczak- zaprezentował zdjęcia z obchodów 1000 – lecia chrztu Polski jakie odbyły się w Gnieźnie w 1966 roku za czasów prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rozbieżność stanowisk – kościelnych i państwowych – nie służyła obchodom . Kościół kładł akcent na rolę chrztu i chrystianizacji, władze podkreślały powstanie państwa polskiego. Za wszelką cenę chciano umniejszyć rolę Kościoła, nie zezwalając między innymi na przyjazd papieża.

Zainicjowano także nową akcję ,,1000 szkół na 1000 – lecie”, 1- go maja 1966 roku odbyła się wielka defilada wojskowa.

Prowadzący wykład wspomniał także o chrzcie Pomorza . Jego pierwszy etap odbył się w Pyrzycach w czerwcu 1124 roku. Myślibórz też ma ciekawą historię związaną z wprowadzaniem chrześcijaństwa. Już w 1238 roku, przybyli do Myśliborza Templariusze, gdzie utworzyli komandorię. W 1275 roku przybyli Dominikanie, a w 1298 roku ustanowiono Kapitułę Kolegiacką. Jak widać, droga do przejęcia wiary chrześcijańskiej nie była ani łatwa, ani krótka.

mpp

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA