WSPÓŁCZESNA ROLA DYPLOMACJI

Wykład ten miały prowadzić dwie prelegentki z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. Tymczasem p. dr Dorota Kowalewska musiała pilnie wyjechać i trud zainteresowania słuchaczy Uniwersytetu rolą i zadaniami dyplomacji podjęła p. mgr Olga Łozińska.
W dzisiejszych, trudnych, niespokojnych czasach rola dyplomacji jest nie do przecenienia. Jest to swoistego rodzaju taktyka, narzędzie polityki zagranicznej państwa. Mając na względzie interes państwa i obywateli powinna nawiązać i – co trudniejsze – utrzymać dobre stosunki z państwami.
Dyplomata – mówiła nasza prelegentka – jest niczym saper poruszający się po polu minowym. Musi znać nie tylko protokół dyplomatyczny, ale również czasem niepisane obyczaje różnych krajów, kultur czy religii. Łatwo czasem niezamierzonym faux-pas, czy gafą zepsuć dobre stosunki.
A właśnie osobiste kontakty dyplomaty z przedstawicielami najwyższych władz państwa, w którym przebywa, jest jedną z ważniejszych form dyplomacji – formą bezpośrednią.
Z kolei forma publiczna – np. poprzez organizację imprez kulturalnych – pomaga przełamywać negatywne stereotypy, poprawia wizerunek państwa reprezentowanego przez dyplomatę.
Wreszcie forma obywatelska – to wpływanie każdego obywatela na wizerunek kraju, z którego pochodzi. Za granicą każdy z nas jest ambasadorem swojego kraju. Pamiętamy o tym, prawda?