ARCHEOLOGIA  – TEORIA I PRAKTYKA  wykład prowadziła archeolog  Magdalena Szymczyk z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego 27. V.14r.

Warto pamiętać, że nie jesteśmy na tej myśliborskiej ziemi od teraz i tylko my. Ktoś był przed nami dużo , dużo  wcześniej. Z szacunku do  zamierzchłej   przeszłości i – nie ukrywajmy –  ze zwykłej ludzkiej ciekawości staramy się poznać jak żyli,  czym się zajmowali, w jakich warunkach przyszło egzystować naszym przodkom.

Archeologią zajmowano się już w starożytności, ale dopiero w XVIII wieku zaczęto systematyzację  i inwentaryzację wykopalisk. W 1862 roku archeologia weszła do uniwersyteckich sal wykładowych. W 1920 roku ówczesne Ministerstwo Oświaty powołało  do życia Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

Odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka, to praca długa i żmudna. Odbywa się na podstawie źródeł archeologicznych  znajdujących się w ziemi, na ziemi i w wodzie.

Myślibórz ma także swoje tajemnice. Jedną z nich jest odkrycie w 1995 roku warsztatu garncarskiego w okolicach ul. Pomorskiej przy murach warownych. Wykopalisko datowane jest na XIV w. Współczesnych  zachwyca piękne zdobnictwo naczyń ceramicznych, kafle piecowe, piece do wypalania produktów.

Na ul. Boh. Warszawy, pod budynkami Viwy dokopano się do drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku z przełomu  XIV- XV wieku, a  po drugiej stronie ulicy pod ziemią nadal jest ( opisany i sfotografowany ) pień z XII wieku. Na ul. M. Buczka  i Andersa znaleziono fragmenty chat z kanalizacją drewnianą oraz pale na których sadowione były dawne budowle.

Dociekliwych zapraszamy do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Tekst i foto mpp.