W dniu 20 kwietnia 2013 r w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się II Międzynarodowa Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu.

Pojechaliśmy do Szczecina na zaproszenie Pana Profesora Andrzeja Potemkowskiego.Konferencję zaszczycili naukowcy,profesorowie z Greiswaldu, Krakowa, Poznania i Szczecina.W bardzo interesujący sposób zapoznali nas z współczesnymi trendami jakie dominują w nauce, a właściwie naukach zajmujących się badaniem mózgu.Dowiedzieliśmy się co współczesna genetyka wnosi do psychiatrii i neurologii,.depresja jako dzisiejsza epidemia, starzejący się mózg i możliwosci przeciwdziałania, alkoholizm kobiet trudny aspekt współczesności.

Wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu mózg i muzyka, który Prof. Przemysław Nowacki zobrazował przykładami muzyki klasycznej.Następny wykład był kontrastem, ponieważ dotyczył logiki mózgu i współczesnego świata finansów.Ale najbardziej zaskoczył i zaciekawił słuchaczy tych 20letnich i nieco bardziej …letnich Prof. Jerzy Vetulani swoim spojrzeniem na pracę mózgu zawierając ją w temacie „Pornografia w sieci- aspekty psychopatologiczne”.Z przyjemnością wysłuchaliśmy dyskusji okrągłego stołu: Mózg a problemy odżywiania- wielki problem współczesności.Konferencja trwała sześć godzin (były oczywiście przerwy kawowe),ale zapewniam, nie było chwili nudy, a nagrodą i satysfakcją dla organizatorów, jak powiedział Prof. Potemkowski była pełna aula słuchaczy od początku do końca konferencji.J.J.