W SALI WYKŁADOWEJ UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO ODBYŁO SIĘ I SEMINARIUM NAUKOWE Z CYKLU ,,ŚWIAT (NIE)PRZYJAZNY STAROŚCI, w którym wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich UTW z terenu woj. zachodniopomorskiego w tym nasi reprezentanci : prezes – Bożena Wierucka i członkowie zarządu: Krystyna Matuszak, Dorota Lastowska – Chołocińska, Maria Prymakowska – Paluch, a także studenci US zainteresowani poruszaną problematyką oraz znamienite grono naukowców, lekarzy, samorządowców w tym m.in.: prof. dr hab. Barbara Kromolnicka (Dziekan Wydziału Humanistycznego US), prowadząca seminarium – dr Beata Bugajska, prof. dr hab. Andrzej Potemkowski, lek. med. Urszula Majewska( Wojew. Konsultant ds. Geriatrii), Dorota Łabinowicz( dyr. Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego).
Po symbolicznym otwarciu EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, którego dokonała prezes najstarszego UTW w regionie p. Anna Ogrodowicz ( balon poszedł w górę), dokonano także symbolicznego otwarcia ROKU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w POLSCE, w którym uczestniczyli wszyscy przedstawiciele UTW biorących udział w obradach w tym nasza reprezentantka Maria Prymakowska – Paluch.
Poruszana na seminarium tematyka dotyczyła wielu obszarów ,, bardzo dorosłego” życia, a dwubiegunowość podejścia do zagadnienia ukazała z jednej strony przyjazną, wręcz radosną dojrzałość, z drugiej – okrutną i bolesną z osamotnieniem ,utratą sprawności, chorobami, starczym otępieniem, problemami finansowymi, uzależnieniem od innych o czym w swoim wykładzie wspominała prof. B. Kromolicka.
Dla starych nie ma miejsca we współczesnym świecie. Kultura europejska , na I miejscu wysuwa troskę o dobro dzieci, których jest coraz mniej, zaniedbując zupełnie starych, których jest coraz więcej. Znamienny przykład? Szczecin jest BIAŁĄ PLAMĄ GERIATRII. Nie ma zatem możliwości wczesnego wykrywania chorób nękających starsze pokolenie, nie ma również możliwości stworzenia kompleksowej i niestety długotrwałej opieki o czym, w swoim wykładzie, mówiła lek. med. Urszula Majewska. Na oddziale geriatrycznym mamy 6 łóżek. 10 lat temu było ich 44. Łóżek ubywa – starych ludzi lawinowo przybywa . Już teraz w Polsce ludzi z zaawansowaną starością jest około 7 mln, za 20 lat, będzie ich o 1,5 mln więcej. Będą oni stanowić aż 25% ludności całej Polski.
Wprawdzie starość rządzi się swoimi prawami ale wiele zależy od nas samych. Jasno uświadomił to nam spektakl pt. ,,Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości” przygotowany przez młodych aktorów – amatorów, studentów III roku Pracy Socjalnej US. Przedstawiono, diametralnie odmienne reakcje na te same zwykłe, codzienne sytuacje, dwóch bohaterek – rówieśniczek. Z tej zrzędliwej, zgorzkniałej bohaterki, brać przykładu nie radzimy.
STAROŚĆ JEST SMUTNA I NIEUNIKNIONA. Bez aktywizacji ludzi starszych, solidarności międzypokoleniowej, specjalistycznej opieki medycznej, bez przełamania barier obojętności, bez rozwiązań systemowych nad którymi debatowano na seminarium… starość będzie jeszcze smutniejsza. mpp