Współpracujący z nami  ZWIĄZEK  EMERYTÓW I RENCISTÓW, 19. IV.2012, z okazji swojego święta – DNIA INWALIDY – zorganizował huczne obchody, które MUTW uświetnił tańcami.

W gmachu   MOK –u, przy komplecie na widowni, zaprezentowano 3 tańce: ZORBĘ, COUNTRY I WALCA – był to zresztą premierowy pokaz tego przepięknego układu. Stroje do tych tańców były również po raz pierwszy prezentowane szerszej publiczności. TO NIE MOGŁO SIĘ NIE PODOBAĆ. Świadczyły o tym głośne oklaski, ciepłe przyjęcie i słowa uznania.