WYKŁAD PROF. DANUTY UMIASTOWSKIEJ z Uniwersytetu Szczecińskiego –  Instytut Kultury Fizycznej) z dnia 11.VI. 2012 r.

,,AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I STYL ŻYCIA STUDENTÓW UTW” –  ostatni w tym roku akademickim wykład dotyczył podsumowania i interpretacji zebranych poprzez ankietę danych na 2 UTW – stargardzkim i myśliborskim.Był to temat pracy magisterskiej. Badaniami objęto 45 studentów z Myśliborza i 69 ze Stargardu. Dla porównania odwoływano się do średniej krajowej.

Teraz już wiemy co najbardziej lubią ludzie w tzw. trzecim wieku. Jesteśmy dumni, że w wielu wskaźnikach jesteśmy ponad średnią krajową i wynikami stargardzkimi. Wierzymy, że nasi studenci ankietę wypełniali solidnie bez fantazjowania i pobożnych życzeń.         mpp