,,WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE W KSIĄŻCE ST. NOWAKA” – temat wykładu z dn.22.X. 2012roku, który prowadził PIERWSZY WOJEWODA GORZOWSKI – STANISŁAW NOWAK.

Województwo gorzowskie miało swoje dwa epizody. Pierwszy, krótszy, w latach 1946 – 1950, kiedy to funkcjonowało jako delegatura woj. poznańskiego,drugi znacznie dłuższy, trwający dokładnie 23 lata i 7 miesięcy, począwszy od roku 1975, którego głównym twórcą był Stanisław Nowakwówczas 37 – letni i najmłodszy z 49 wszystkich polskich wojewodów.

Funkcję wojewody pełnił przez 13 lat. W skład województwa weszło wtedy 16 powiatów, w tym myśliborski, oderwany na siłę od swoich szczecińskich korzeni. Społeczeństwo myśliborskie nie było przychylne tej zmianie, mówi się wręcz o degradacji powiatu za czasów przynależności do woj. gorzowskiego – o czym w trakcie dyskusji nadmienił były wiceburmistrz M i G Myślibórz p. Jan Osiecki.

Stanisław Nowak – były wojewoda – wydał książkę w formie wywiadu rzeki, w której udokumentował najważniejsze wydarzenia z czasów kierowania województwem. Wg Jego słów, gorzowskie było jednym z najprężniej rozwijających się regionów. Pomagała w tym kadra, którą sam, w około 80% wybrał, mając na to ciche przyzwolenie ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza. St. Nowak ,,przeżył” 6 premierów, w tym Pieńkowskiego, Jaruzelskiego, Kiszczaka i Mazowieckiego. Za Jego czasów szczególnieGorzów odżył. Wypiękniał. Powiększyła się liczba mieszkańców z 50 tys. do 120 tys. rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe, przemysł i każda z dziedzin, która nierozerwalnie musi temu towarzyszyć. A co z regionem? Nie było źle tam, gdzie rządzili prężni naczelnicy i operatywni sekretarze partii. mpp